Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

 1. Підхоплюйте думки учнів й оцінюйте їх одразу, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.
 2. Підкреслюйте інтерес дітей до нового.
 3. Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.
 4. Вчіть дітей систематичної самооцінки кожної думки. Ніколи не відкидай її.
 5. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
 6. Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
 7. Учіть дітей цінувати власні та чужі думки.
 8. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, цьому необхідному запобігати. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, й розвивати у нього терпимість та впевненість.
 9. Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
 10. Розсіюйте страх у талановитих дітей.
 11. Стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів, самостійність. Пілкидайте проекти, як можуть захоплювати.
 12. Створюйте  проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
 13. Створюйте в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з’являється в таких моментах.
 14. Допомагайте оволодівати технічними засобами для записів.
 15. Розвивайте критичне сприйняття дійсності.
 16. Вчіть  доводити починання до логічного завершення.
 17. Впливайте особистим прикладом.
 18. Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайне завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.
 19. Залучайте до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.
 20. Використовуйте творчу діяльність вихованців під час проведення різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.
 21. Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюйте розвиваючі ситуації.
 22. Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте активність, ініціативу, пошук.
 23. Не бійтеся вибачитися, якщо ви не мали рації. Ваш авторитет в очах учнів тільки підвищиться. Будьте терплячими і до їхніх помилок.
 24. Пам’ятайте, що учень – «…це не посудина, яку потрібно наповнювати, а факел, який треба запалити» (К.Д.Ушинський).