Історія школи

Спеціалізована школа № 196 почала свою діяльність у 1969 році як українська з німецькою мовою навчання. Однак в ті часи це була змішана школа, в якій переважали російські класи. В 1988 році в мікрорайоні була побудована і відкрита російська школа № 281, куди і перевели із школи № 196 російські класи. В свою чергу, школа № 196, за рішенням міськвиконкому, згідно з наказом Головного управління освіти м. Києва № 306 від 28.08.91 р., стала школою з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу.

В квітні 1998 року школа отримала ліцензію, за якою вона кваліфікується як спеціалізована. На сьогодні в школі 37 класів, з яких 36 поглиблено вивчають англійську мову (що становить 1110 учнів) і 1 загальноосвітній клас (28 учнів). Друга іноземна мова –німецька.

Завданням спеціалізованої школи № 196 є дати базисні знання з загальноосвітніх предметів на підвищеному рівні, що відповідає вимогам сьогодення; виховання фізично і морально здорового покоління; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості; розвиток позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Діяльність школи будується на принципах доступності, гуманізму і демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов для кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями, диференціації змісту і форм науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

Вагомим внеском у справу навчання, свого часу, стала блочна система освіти (5-11 кл.). Тривалість навчального блоку 90 хв. (перерви 2 по 5 хв. Через 30 хв. від початку роботи; Перерва між блоками становить 15 хв.). така система навчання допомагає розвантажити учня (2-3 зміни навчальних дисциплін замість 5-7 щоденно).

Шлях виховних завдань спеціалізованої школи № 196 пролягає від діагностики малих і великих форм до психодіагностики. Паралельно з навчальним процесом ведеться (вже багаторічно!) вивчення особистості учня, його взаємодії зі школою і суспільством на діагностичній основі. Діагностуються класи різнобічно. (“В усіх науках і мистецтвах плодом є вірна практика”. Г.С.Сковорода)

Школа має великий досвід щодо підготовки та проведення педрад нестандартної форми. Досвід школи з цього та інших питань рекомендовано Міністерством освіти і науки України (інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 23, грудень 1997 р., ст. 22).

Школа є базовою для проведення семінарів (з різних питань навчання та виховання) для Інституту вдосконалення вчителів ім.. Б.Д.Грінченка та Академії керівних кадрів освіти.

Спеціалізована школа № 196 має хороші давні традиції навчання і виховання; сміливо експериментує. Чотири навчальні роки у школі велась апробація методики австралійських вчених “Читання та письмо для розвитку критичного мислення”. Стратегії методики “ЧПКМ” педагогічний колектив спеціалізованої школи № 196 використовував у навчальній діяльності, а тепер – у підготовці та проведенні педрад нетрадиційної форми.

Школа діє згідно принципів мистецтва життєтворчості особистості, готуючи підоснову життєвої компетентності через технології проектування.

В спеціалізованій школі № 196 створені належні умови для підвищення рівня фахової кваліфікації, самоосвіти вчителів та учнів.

“Де шкільна справа в занепаді, винний у цьому вчитель; де вона добре поставлена, там вона цим зобов’язана вчителеві”. (А.Дістервег)

Педагогічний колектив завжди готовий поділитись досвідом з усіх названих вище питань.