Психологічна служба

Напрямки роботи психологічної служби

 • Готовність до школи. Адаптація учнів.
 • Робота з дітьми, які потребують особливої уваги.
 • Психологічна підтримка обдарованих дітей.
 • Психологічний супровід професійного самовизначення.
 • Робота з педагогічним колективом.
 • Формування психологічного здоров’я учнів, психологічна просвіта.

   Робота з дітьми, які потребують особливої уваги.

         Важливим у діяльності психологічної служби є створення системи психологічної підтримки дітей пільгових категорій і схильних до девіантної поведінки, яка реалізується через проведення індивідуальних консультацій та корекційно-розвивальної роботи з дітьми.

У психологічному розвитку підлітка основна роль належить системі соціальних взаимоотносин з навколишніми. Відомо, що одна з найважливіших особливостей підліткового періоду – бурхливий фізичний і половий розвиток, що усвідомлюється й переживається підлітками. Так, під впливом посиленого функціонування залоз внутрішньої секреції підвищується збудливість їхньої нервової системи. Тому нерідко спостерігається дратівливість, надмірна уразливість, запальність, різкість і тощо.

Останнім часом учителі та психологи відзначають зростання кількості дітей з труднощами засвоєння навчальних програм, проблемою самоконтролю і взаємовідносинами в класних колективах, скутістю учнів, проблемами в розвитку творчих здібностей та бідністю уявлень про оточуючий світ в плані активного співіснування в ньому.

Передусім це зумовлено недостатнім рівнем когнітивно-особистісного розвитку учнів. Тому в процесі педагогічної діяльності використовуються заняття, які допомагають дітям розвинути особистісні якості, покращують та активізують розумову діяльність, допомагають у виховній роботі щодо налагодження взаємостосунків між учнями, покращення психологічного клімату в колективі.

Психологічний супровід професійного самовизначення.

 У межах дослідження професійних інтересів і нахилів учнів виконується  групова  та індивідуальна психодіагностика, консультаційна та корекційно – розвивальна робота.

 Старший шкільний вік – початкова стадія фізичної зрілості й одночасно стадія завершення полового розвитку. Фізичний розвиток сприяє формуванню навичок й умінь у праці, спорті, відкриває широкі можливості для вибору професії. Також впливає на розвиток деяких якостей особистості. Усвідомлення своєї фізичної сили, привабливості, здоров'я впливає на формування в юнаків і дівчат високої самооцінки, упевненості в собі, життєрадісності й тощо, і навпаки, усвідомлення своєї фізичної слабості викликає в них замкнутість, невір'я у власні сили, песимізм. По суті, юність і є не що інше, як перехід від фізичної зрілості до зрілості соціальної.

Готовність до школи. Адаптація учнів.

Вивчення психологічної готовності як один з головних етапів шляху вступу дитини до школи.

Успіх адаптації у шкільній системі навчання залежить, в основному від рівня розвитку психологічної готовності дитини до школи. Готовність до шкільного навчання – багато компонентна освіта, яка потребує комплексних психологічних досліджень. Результати дослідження можуть допомогти своєчасно помітити порушення у психічному розвитку дитини.

Психічна адаптація — процес активного пристосування людини до умов навколишнього середови­ща, перш за все — соціального.

Якщо середовище ставить до учня вимоги, адаптуватися до яких йому важко через його особистісні або вікові особливості, то може розвинутися стан соціальної, соматичної, психічної напруженості, що і є загрозою дезадаптації.

Унаслідок цього розвиваються:

 • непродуктивні форми реагування;
 • симптоми порушення поведінки;
 • емоційні розлади різкого ступеня.

Це виявляється в проявах:

підвищення показника емо­ційного збудження, тривожності, невротизму;

зниження комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтро­лю, соціальної сміливості;

 • з'являється почуття неповно­цінності у стосунках із товариша­ми, вчителями, батьками і в по­ведінці в цілому — надмірна соро­м'язливість;
 • зниження успішності, недо­статня увага й зосередженість на уроках;
 • скарги на погане самопочуття, сон;
 • втрата інтересу до навчання.

             Особливо вразливими щодо розвитку стану дезадаптації школярів є критичні періоди змін умов виховання і навчання, а саме: вступ до першого класу школи та перехід із початкової школи в середню ланку.

               Тому важлива задача всіх дорослих, які беруть участь в освіті і вихованні школярів — допомогти дітям пройти період адаптації до нових умов, пов'язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніх змін.

    У нашому закладі проводиться психодіагностична робота для визначення соціально-комунікативного розвитку учнів, тобто визначаємо актив – пасив класу, лідерів, згуртованість, зону ризику, ізольованих та відторгнутих.

 Визначення вад особистісного розвитку учнів, таких як: тривожність, невпевненість, агресивність, імпульсивність, естетична нечутливість, нечесність, асоціальність, замкнутість.

  Визначення батьківсько – дитячих відносин.

 

 

Гарячі новини

Шановні батьки майбутніх першокласників!
Терміни прийому документів до 1 класу будуть змінені. Тому тим, хто надсилав інформацію на пошту школи, відповідь надійде після того, як ми дізнаємось про нові терміни прийому документів. Крім того, всю інформацію ми публікуватимемо на сайті школи. Головне зараз усім зберігати спокій. Усіх діток приймемо до школи. Бажаємо всім гарного здоров‘я.
Адміністрація школи

 1. Тут ви можете висловити вашу думку. Ми раді будь-яким відгукам.