Крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров′я